آزمون ESCR (مقاومت در برابر رشد آهسته ترک)

آزمون ESCR (مقاومت در برابر رشد آهسته ترک)

لوله های پلی اتیلن تحت تنش دائم و در محیطی آغشته به شوینده ها و روغن ها، دچار ترک می شوند. این ترک ها در صورت ادامه رشد ترک می توانند باعث نقص در لوله شوند.

برای اطمینان از عملکرد صحیح لوله های پلی اتیلن در کاربردهای واقعی، عملکرد این محصولات باید در محیطی فعال و تحت دمای مشخص همراه با ایجاد تنش، رشد ترک و ایجاد ترک شبیه سازی گردد تا با بررسی های انجام یافته در کاربرد برای لوله و ورق های پلی اتیلن مشکلی ایجاد نشود. این امر به کمک آزمون ESCR صورت می گیرد.

مهم‌ترین و متداول‌ترین روش‌های استاندارد آزمون مقاومت در برابر شرایط زیست محیطی استاندارد ملی 7175 و استاندارد بین المللی ASTM D 1693 می باشند. در این آزمون، بر اساس استاندارد مرتبط، نمونه ها خم شده و روی هرکدام از نمونه ها شیار کنترل شده ای ایجاد می شود. این نمونه ها در محیط آغشته به حلال اگی پال با درصد خلوص معلوم قرار داده می شوند و پس از گذشت زمان ذکر شده در استاندارد مربوطه، آزمونه ها از لحاظ وجود ترک مورد بررسی قرار داده می شوند.

 

عملکرد دستگاه مقاومت به رشد ترک (ESCR) :

در این آزمایش ابتدا نمونه‌ها با استفاده از قالب برش داده شده، سپس نمونه‌ها در دستگاه شیارزن با ابعادی مطابق با استانداردهای مشخص شده، شیار زده می‌شوند. مرحله بعدی، خم کردن آهسته آزمونه ها با گیره‌های خم کننده و قرارگیری در نگهدارنده آزمونه ها می باشد. نگهدارنده و نمونه‌ها در لوله‌های شیشه‌ای قرار داده شده و با مایع اگی پال با خلوص معلوم شده در استاندارد پر شده و در محفظه حرارتی قرار داده می‌شوند. نمونه‌ها در زمان‌های مشخص برای شناسایی ترک مورد بررسی قرار می‌گیرند. ترک‌ها به طور کلی در سطح شکاف یا عمود بر شکاف ایجاد می‌شوند. در مرحله آخر تعداد نمونه‌های ترک خورده نسبت به کل تعداد نمونه‌های مورد آزمایش در زمان تعیین شده ثبت می‌شوند.

شرکت مهندسی آریانام با بهره گیری از دانش فنی و علمی متخصصین طراحی و تولید، بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی دستگاه مقاومت به رشد ترک (ESCR) مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی را با مناسب ترین قیمت و کیفیت در اختیار مشتریان خود قرار می دهد.

 

آزمایشگاه همکار استاندارد و کنترل کیفیت آنالیز های پلیمری ، آزمایشگاه پلیمر ، پلیمر، پلاستیک ، لاستیک ، آزمایشگاه ، تست پلیمر ، آنالیز پلیمر ، آزمایشگاه تعیین ماهیت ، استاندارد ، آزمایشگاه تعیین ماهیت ، استاندارد ، آنالیز مواد پلیمری، تست لوله، آزمون escr، آزمایشگاه پلیمری تهران


تاریخ

یکشنبه 24 اسفند 1399