آزمون تعیین درصد دوده

پلیمرها به ویژه پلی الفین ها مانند پلی اتیلن در اثر امواج تشعشعات UV خورشید و در اثر اکسیژن تجزیه می شوند. زنجیرهای پلیمر در اثر یک واکنش رادیکالی، تجزیه شده و ساختار آن تغییر می کند. در اثر تجزیه صورت گرفته، خواص فیزیکی مکانیکی قطعه کاهش زیادی خواهد داشت. استفاده از مواد Anti UVدر مورد محصولاتی که امکان قرارگیری آنها در برابر نور خورشید به هنگام انبارش یا عملیات وجود دارد، امری اجتناب ناپذیر است. دوده به دلیل داشتن خواص بسیار مناسب در جذب اشعه ماوراء بنفش معمولاً یکی از بهترین گزینه های مورد استفاده می باشد. در لوله های پلی اتیلن معمولا از این افزودنی بنا به دلیل زیر استفاده می کنند:

الف ) خواص مناسب دوده در جذب اشعه ماوراء بنفش و محافظت پلی اتیلن در برابر هوازدگی

ب ) هزینه مناسب

ج ) شناسایی و اندازه گیری راحت دوده

د ) رنگ دهی لوله

در صورتی که مقدار دوده در محصول کمتر از مقدار لازم باشد پلیمر مقاومت کافی در برابر اشعه UV را نخواهد داشت و در صورتی که مقدار دوده بیشتر از مقدار مورد نیاز باشد فرایندپذیری مخلوط نهایی کاهش می یابد. شرط لازم جهت حفظ پلیمر در برابر اشعه ماوراء بنفش مناسب بودن مقدار دوده می باشد.

شرکت آریانام با بیش از دو دهه تجربه، دستگاه تعیین مقدار درصد دوده را با کیفیت عالی و قیمت مناسب در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. آزمون تعیین درصد دوده نیز در آزمایشگاه همکار آریانام با دقت بالا انجام می پذیرد.

گردآورنده: میلاد جهان فروغ


تاریخ

چهارشنبه 9 مهر 1399