تغییرات رفتار ضربه پذیری پلی اتیلن  سنگین در دماهای مختلف

تغییرات رفتار ضربه پذیری پلی اتیلن سنگین در دماهای مختلف

استحکام ضربه ای، مقدار انرژی لازمی است که یک ماده در مقابل نیروی آنی وارد بر آن تحمل کرده تا دچار شکست نشود. استحکام مواد را به طرق مختلف می توان بیان کرد که از جمله آن ها می توان به استحکام کششی، استحکام در نقطه تسلیم و حد خزش اشاره کرد. این خواص از ماده هنگامی بیان می شود که نیروی وارد بر ماده به تدریج باعث شکست آن گردد. در مقابل، استحکام ضربه ای هنگامی که نیروی وارده در کسری از ثانیه به ماده وارد می گردد مورد توجه است. از عواملی که بر روی خواص ضربه پذیری مواد تاثیر گذار است می توان به: اثردما، ضخامت ماده و شعاع ناچ اشاره کرد. افزایش دما موجب افزایش خواص ضربه پذیری ماده می شود و از دماهای پایین از حالت ترد به حالت چقرمه تغییر می یابد. همچنین افزایش شعاع ناچ موجب افزایش خواص ضربه پذیری می گردد. از این رو تشخیص نواحی مختلف انواع شکست در دماهای مختلف یکی از چالش هایی است که آزمایشگاه با توجه به درخواست مشتریان با آن روبرو است. برای مثال برای نمونه پلی اتیلن ارسالی، آزمون ضربه چارپی در ناحیه دمایی 35- الی 55 درجه سلسیوس در آزمایشگاه آریانام انجام شد. پس از تعین ناحیه انتقال شکست ترد به چقرمه، دمای حدودی این انتقال با رسم مماسی حدودا 6- درجه سلسیوس بدست آمد و به مشتری ارائه گردید. به طور کلی عوامل مختلفی بر روی انتقال این ناحیه و تغییر شیب آن تاثیر دارند که ازجمله آن ها می توان به، استفاده از پرکننده، پخش و پراکنش مواد افزودنی، شبکه ای کردن مواد، استفاده از نرم کننده، آلیاژسازی، استفاده از سازگارکننده و ... اشاره داشت. همچنین می بایست خاطر نشان کرد دقت انجام آزمون در دماهای پایین و همچنین سرعت عمل اپراتور بر روی رفتار ضربه پذیری ماده تاثیر خواهد داشت. جهت انجام آزمون های ضربه چارپی و آیزود بر اساس استانداردهای ملی 9277، ملی 6281 و استانداردهای بین المللی ISO 179، ISO 180 و ASTM D256 آزمایشگاه آریانام آمادگی خود را به منظور ارائه خدمات به مشتریان عزیز اعلام می دارد.


تاریخ

شنبه 5 مهر 1399