گزارش مشارکت شرکت دانش بنیان آریانام در تدوین استانداردهای ملی در آذر 1399

گزارش مشارکت شرکت دانش بنیان آریانام در تدوین استانداردهای ملی در آذر 1399

یکی از فعالیت های شرکت مهندسی آریانام در دهه اخیر، مشارکت گسترده در تدوین استانداردهای ملی مربوط به حوزه آزمون ها و محصولات پلیمری می باشد. اعضای شرکت آریانام تا به امروز در بیش از 160 مورد از جلسات کمیته های ملی و فنی تدوین استاندارد تحت نظر سازمان ملی استاندارد ایران حضور یافته اند..

آریانام به دنبال این است که با استفاده از تجارب خود در حوزه آزمون به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد و نیز تجربه بیش از دو دهه طراحی و ساخت دستگاه های کنترل کیفیت محصولات پلیمری، بتواند نقش خود را در بهبود تدوین استانداردهای ملی در حوزه های مرتبط با پلیمرها به بهترین نحو ایفا نموده و بدین وسیله به افزایش کارآمدی و نیز تسهیل کنترل کیفیت مواد و محصولات پلیمری کمک کند. در این راستا، متخصصین شرکت مهندسی آریانام در آذر ماه سال 1399 در کمیته فنی برخی از استانداردهای حوزه پلیمرها حضوری پررنگ داشته اند. عناوین استانداردهای مذکور که در آینده ای نزدیک در قالب استانداردهای جدید و یا اصلاحیه برای استانداردهای ملی موجود در سایت سازمان ملی استاندارد بارگذاری خواهند شد، به شرح زیر می باشد:

1- استاندارد ملی ایران به شماره 5-14427 INSO : سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی- فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)- کارایی سامانه

2- استاندارد ملی ایران به شماره 7-14427 INSO : سامانه های لوله گذاری برای کاربردهای آبرسانی- فاضلاب و زهکشی تحت فشار- پلی اتیلن (PE)- راهنمای ارزیابی انطباق

3- استاندارد ملی ایران به شماره 17720 INSO : تسمه نقاله سبک- تعیین مقاومت الکتریکی

4- استاندارد ملی ایران به شماره 11841 INSO : لاتکس تغلیظ شده لاستیک طبیعی- تعیین پایداری مکانیکی

5- تدوین استاندارد ملی معادل با استاندارد ISO 23997: ویژگی های شیلنگ های گرمانرم و ملحقات آن- انواع تک فشار تقویت شده با سیم یا نخ مصنوعی برای کاربردهای هیدرولیکی


تاریخ

دوشنبه 1 دی 1399