آزمون سایش قطعات لاستیکی

آزمون سایش قطعات لاستیکی

یکی از پارامترهای بسیار مهم در بررسی عملکرد لاستیک ها و کنترل کیفیت محصول نهایی، مقاومت لاستیک در برابر سایش می باشد. در بحث آزمون های آزمایشگاهی استاندارد برای بررسی مقاومت سایشی یک قطعه لاستیکی، بهترین و رایج ترین روش موجود، تعیین مقاومت سایشی با استفاده از دستگاه استوانه ای چرخان می باشد که استانداردهای مرجع برای این آزمون عبارتند از ISO 4649، ASTM D 5693 و استاندارد ملی ایران به شماره 7900 که روش آزمون نسبتاً مشابهی دارند.

این دستگاه شامل یک استوانه چرخان است که با ورقی ساینده با جنس و دانه بندی (اندازه مش) مشخص (معمولاً از جنس آلومینیوم اکسید با دانه بندی 60) پوشیده شده است. دستگاه شامل یک دهانه استوانه ای برای نگهداری آزمونه ها می باشد و آزمونه های استوانه ای شکل به قطر mm 16 و ارتفاع حداقل mm 6 پس از تهیه شدن از نمونه اصلی لاستیک ولکانیده یا گرمارنم، درون این نگهدارنده قرار می گیرند. آزمونه به صورت افقی توسط این ابزار نگهدارنده در جهت محور استوانه چرخان دستگاه حرکت داده می شود و تحت سایش با ورق ساینده قرار می گیرد. بدین منظور فشاری معین از طریق قرار دادن نیروی 5 تا 20 نیوتون به کمک وزنه های مشخص بر روی آزمونه، بسته به میزان سختی نمونه مورد آزمون، وارد می شود و در نهایت نیز میزان مقاومت سایشی پس از طی شدن مسافت طولی مشخص و سایش آزمونه با ورق ساینده بر حسب تغییرات حجم (mm3) بیان می شود. این آزمون باید بر روی سه نمونه انجام شده و نتیجه میانگین گزارش گردد. برای محاسبه تغییرات حجم باید در ابتدا چگالی آزمونه ها محاسبه شده و سپس با اندازه گیری تغییرات جرم آزمونه در اثر سایش و با بکار بردن چگالی، تغییرات حجم محاسبه می شوند.

واحد طراحی و ساخت شرکت مهندسی آریانام در سال 1391 موفق به تولید داخلی و عرضه دستگاه سایش استوانه ای چرخان شد که با استاندارد ملی ایران به شماره 7900 و استاندارد ISO 4649 مطابقت داشته و از کیفیت و دقت بسیار مناسبی برخوردار است. این دستگاه در آزمایشگاه همکار آریانام نیز برای آزمودن مقاومت سایشی قطعات لاستیکی مورد استفاده قرار می گیرد.

در صورت تمایل به خرید دستگاه و یا آزمودن نمونه های خود، لطفا با کارشناسان شرکت آریانام تماس حاصل فرمایید.

 

گردآورنده: رضا پورقاسمی


تاریخ

چهارشنبه 21 آبان 1399