رفع آلودگی پلاستیک در طبیعت با نانولوله‌های کربنی و نانوذرات مغناطیسی

رفع آلودگی پلاستیک در طبیعت با نانولوله‌های کربنی و نانوذرات مغناطیسی

 


تاریخ

سه شنبه 14 شهریور 1398