رکوردهای جدید تولید در پتروشیمی های غرب کشور

رکوردهای جدید تولید در پتروشیمی های غرب کشور

مرجع پلیمر در بازار ایران: از ابتدای سال ۹۷ تا ۲۶ اسفند ماه مجتمع پتروشیمی لرستان نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود ۵ درصد، پلیمر کرمانشاه ۸درصد ،کردستان۱۸درصد و مهاباد ۸ درصد رشد تولید را محقق کردند و محصولات پلیمری خود را افزون بر عرضه در داخل کشور به کشورهای مختلف صادر کردند.

وی افزود: پتروشیمی ایلام نیز بر اساس برنامه ریزی های خود فعالیت مطلوبی را داشت و در نیمه دوم سال آینده با تولیدی شدن واحد الفین ایلام، شاهد تأمین بخشی از اتیلن مورد نیاز این مجتمع از این واحد خواهیم بود.

فرج پور افزود: در سال ۹۷ پتروشیمی کاویان به عنوان تأمین کننده اصلی خوراک خط لوله اتیلن غرب، رشد ۳۶درصدی تولید اتیلن را به ثبت رساند و بدین ترتیب پتروشیمی های واقع درمسیر این خط توانستند اتیلن بیشتری دریافت کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر اتیلن مورد نیاز مجتمع های متصل به خط اتیلن غرب، عمدتاًتوسط پتروشیمی کاویان تأمین می­ شود و در راستای اولویت دهی به نیاز داخل کشور، دیگر مجتمع های الفینی منطقه عسلویه نیز در زمان­ هایی که اتیلن مازاد داشته باشد، به خط تزریق می­ شوند. همچنین در آینده نزدیک با راه اندازی واحد الفین مجتمع پتروشیمی ایلام، به تدریج وابستگی این مجتمع به خط غرب کاهش خواهد یافت.

 


تاریخ
3/30/2019 5:19:39 PM
منبع خبر