پوشش پلیمری جدید کاتتر، باکتری های عامل عفونت را از بین می برد

پوشش پلیمری جدید کاتتر، باکتری های عامل عفونت را از بین می برد

مرجع پلیمر در بازار ایران: عفونت های بیمارستانی یک مشکل جدی بوده و شایع ترین نوع آنها هنگام استفاده از کاتتر ها و ورود آنها به رگ ها، اتفاق می افتد. پوشش پلیمری جدید، باکتری های عفونت زا را از بین می برد و مانع تجمع آنه بر روی کاتتر می شود.

این پوشش پلیمری ضد باکتری، توسط دانشگاه Brown University طراحی شده است و با استفاده از پلی یورتان محلول و یک داروی ضد باکتری با غلظت بالا و ترکیب آنها در یک حلال، تولید شده است. پس از آن محلول حاصل بروی سطح  کاتتر، اعمال شده و با تبخیر حلال استفاده شده، یک پوشش پلیمری با دوام برای سطح کاتتر باقی می ماند. این پوشش می تواند تا ۵۰۰ درصد بدون شکستن، کشیده شود.

در نتایج آزمایشگاهی، کاتترهای پوشیده شده با پوشش جدید، در محلولهایی که در آن مایع باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین (MRSA) وجود داشت، قرار گرفتند. پوشش پلیمری تا ۲۶ روز بعد از آن به تدریج اورانوفین را آزاد و رشد MRSA را بر روی کاتتر، مهار کرد و از تشکیل بیوفیلم های مقاوم بروی سطح کاتتر، محافظت نمود.

همچنین آزمایشات نشان می دهد که پوشش تاثیری بر روی خون یا سلول های کبدی ندارد ولی نیاز به تحقیقات بیشتری قبل از شروع آزمایش های انسانی، می باشد.

این مقاله اخیرا در مجله Frontiers in Cellular and Microbiology Infection منتشر شد. Eleftherios Mylonakis براون و بت فوچ نیز در این مطالعه شرکت کردند.

منبع: دانشگاه براون

https://newatlas.com/antibacterial-catheter-coating/58796


تاریخ
3/9/2019 2:04:16 PM
منبع خبر